Edukacja

Inżynieria oprogramowania - Java Web Developer  /2016 – 2017/

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT"
UL.
        
Menadżerskie Studia Podyplomowe  /2010 – 2011/

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
AL. Niepodległości 162; PL-02-554 Warszawa

Magister Inżynier /2007 – 2009/

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
UL. Armii Krajowej 21; PL-42-200 Częstochowa

Inżynier /2002 – 2007/

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
UL. Armii Krajowej 17; PL-42-200 Częstochowa