wtorek, 30 maja 2017

Dobiega końca moja przygoda z uczęszczaniem do Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Przede mną pozostało jedynie napisanie i obronienie pracy dyplomowej.

Dlatego też postanowiłem umieścić tutaj napisaną samodzielnie przeze mnie aplikację realizującą operacje CRUD  (pol. utwórz, odczytaj, aktualizuj i usuń). Wykorzystałem przy jej pisaniu narzędzia, których działanie poznałem podczas tych studiów, takie jak:
  1. Sprint MVC
  2. Hibernate
  3. Bootstrap 
  4. Maven
Opublikowana tutaj aplikacja obsługuje cztery podstawowe funkcjonalności, które występują w każdym cyfrowym tworze. Dzięki temu może i powinna służyć jako punkt wyjścia dla rozwoju bardziej specjalistycznych narzędzi informatycznych