Edukacja


Menadżerskie Studia Podyplomowe / 2010 — 2011 /

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162; PL-02-554 Warszawa


Magister Inżynier / 2007 — 2009 /

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
Ul. Armii Krajowej 21; PL-42-200 Częstochowa


Inżynier / 2002 — 2007 /

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej
Ul. Armii Krajowej 17; PL-42-200 Częstochowa